EBC*L stopnja A

EBC*L stopnja A je mednarodno standardiziran preizkus znanja s področja poslovne ekonomike in potrjuje, da ima imetnik pomembne kompetence za sodelovanje v poslovnem svetu.

 

Stopnja A vsebuje splošno znanje poslovne ekonomike, ki omogoča razumevanje delovanja podjetja in je sestavljena iz štirih modulov.

 

1. MODUL

BILANCA

Letno poročilo

Sestava bilance

Aktiva

Pasiva

Inventura

Izračunavanje dobička in izgube

Dobiček iz poslovanja

Terjatev / obremenitev do dobavitelja

Likvidnost rezerve

Prihranki

Amortizacija

Vpliv izdatkov na letno poročilo


2. MODUL

PODJETNIŠKI CILJI IN KAZALNIKI

Ekonomičnost

Rentabilnost / donosnost lastniškega kapitala

Donostnost investicij (ROI)

Likvidnost

Delež lastniškega kapitala

Denarni tok

Produktivnost

Izračunavanje dobička in izgube (stopenjski zapis)

Analiza izračuna dobička in izgube

Analiza letnega poročila

 

 3. MODUL

Stroškovno računovodstvo

Naloge izračunavanja stroškov

Kalkulacija cene

Oblikovanje stroškovnih mest

Profitni center

4. MODUL

Gospodarsko pravo

Pravne oblike

Prodajna pogodba

Združevanje podjetij / kooperacija

Plačilna nesposobnostPrijavite se na EBC*L izobraževanje

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.


ZAKAJ?

Poslovno spričevalo, EBCL, bilanca, letno poročilo, računovodstvo

Posebnost usposabljanja in certifikata je v tem, da od posameznikov zahteva poglobljeno znanje in razumevanje področja in ne samo poznavanje splošnih postopkov.


ZA KOGA?

EBC*L je v prvi vrsti namenjen neekonomistom, ki tako ali drugače s svojim delom bodo in že vplivajo na končni rezultat podjetja, imajo vpliv na stroške in prihodke ter nosijo kakršnokoli odgovornost za uspeh podjetja ali samo njegovega dela.
Tistim, ki že imate ekonomsko izobrazbo, EBC*L pomeni osvežitev znanja in prakse.

Preverite naše naslednje termine usposabljanja in preberite, kako poteka izpit.  Oglejte si tudi učne cilje.


Pošljite nam vprašanje:

*S potrditvijo se strinjam s splošnimi pogoji. S potrditvijo vpisa jamčim za pravilnost podatkov.