Usposabljanje

 

Usposabljanja so ponavadi organizirana v trajanju 20 ur in so kombinirana s samostojnim delom doma. Značilnosti, ki postavljajo kvaliteto našim usposabljanjem in uspešno osvojenemu znanju kandidatov so:

  • na usposabljanjih je največ 20 udeležencev;
  • cilj usposabljanj je razumeti vsebino ter jo znati uporabiti v praksi;
  • predznanje ni potrebno;
  • zaradi majhnosti skupin in prilagojenega progama, heterogenost skupin ne povzroča težav;
  • za organizirane skupine v podjetjih so usposabljanja prilagojena dejavnosti podjetja in njihovim potrebam;
  • usposabljanja so sestavljena iz pregleda teorije, uporabe znanja v praksi, reševanja problemov ter dela v skupinah;
  • udeleženci imajo na voljo uporabna gradiva ter mentorsko podporo ves čas usposabljanj.

Stopnja A

Vsebuje splošno znanje poslovne ekonomike, ki omogoča razumevanje delovanja podjetja in je sestavljena iz štirih modulov.

Stopnja B

Vsebuje znanje o trženju in prodaji, o poslovnem in projektnem načrtovanju, finančnem in investicijskem načrtovanju in analiziranju. Program je sestavljen iz dveh delov.