Splošni pogoji

 

Izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje informacije o zbiranju osebnih podatkov uporabnikov v okviru spletnega mesta EBC*L, ki vključuje vse spletne strani in podstrani EBC*L (www.ebcl.si) in vse vključene storitve (v nadaljevanju spletno mesto EBC*L), ki jih upravlja Atama d.o.o., ter informacije o obdelavi in varstvu na ta način zbranih osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta EBC*L.
 
Kot upravljavec spletnega mesta EBC*L, si Atama d.o.o. pridržuje pravico, da pogoje uporabe in izjavo o varstvu osebnih podatkov občasno dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Naročanje na e-novice

Pri naročanju na e-novice na spletnem mestu EBC*L se poleg vaše IP številke shrani vaše ime in priimek in/ali e-naslov, ki ga vpišete v spletni obrazec.

 

Povpraševanje po več informacijah o določeni tematiki, Oddajanje povpraševanj

Pri povpraševanju po več informacijah o določeni tematiki in povpraševanju po storitvah na spletnem mestu EBC*L se poleg vaše IP številke zbirajo vaši osebni podatki, kontaktni podatki in ostali podatki, ki jih vpišete v spletni obrazec.
 
V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. V primeru uporabe spletnega mesta EBC*L  se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki z vnosom podatkov v spletni obrazec in izvedbo pošiljanja podatkov potrdi, da se strinja s pogoji in to Izjavo o varstvu podatkov. Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta Atama d.o.o. ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta EBC*L.
 
Atama d.o.o. tako zbrane podatke, ki jih je uporabnik vnesel v spletni obrazec, obdeluje za namene, za katere jih, kot uporabnik spletnega mesta EBC*L , posredujete (komuniciranje in obveščanje, pošiljanje informacij, gradiva in vabil na dogodke EBC*L , Atama d.o.o., statistične obdelave, segmentacije, analize in priprave poročil, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje).
 
Podatki o vaši prijavi se shranjujejo in obdelujejo, dokler se ne odjavite od storitve obveščanja po e-pošti prek spletnega mesta EBC*L ali na e-naslov info@ebcl.si oziroma dokler Atami d.o.o. na e-naslov info@atama.si ne posredujete svoje pisne zahteve za umik soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

Pravica do informacije

Vsa svoja vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov, zbranih prek spletnega mesta EBC*L, ki se nanašajo na vas (npr. zbiranje, obdelava, varstvo, dodatne informacije) pošljite na e-naslov info@ebcl.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila odgovorna oseba za obdelavo osebnih podatkov, zbranih prek spletnega mesta EBC*L.

 

Umik soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Kot uporabnik spletnega mesta EBC*L lahko kadarkoli z odjavo na spletnem mestu EBC*L ali neposredno na e-naslov info@ebcl.si pisno zahtevate, da Atama d.o.o. trajno ali začasno, deloma ali v celoti preneha obdelovati vaše osebne podatke. Atama d.o.o. se zavezuje, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po prejetju pisne zahteve ustrezno preprečila obdelavo in/ali izbrisala osebne podatke uporabnika.

 

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Atama d.o.o. se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov, zbranih na spletnem mestu EBC*L , brez izrecnega soglasja uporabnika ne bo posredovala tretjim osebam razen v zakonsko določenih primerih.

 

Obisk spletnega mesta EBC*L

Ob vsakem obisku spletnega mesta EBC*L  se samodejno shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika, ki vključujejo tehnične podatke (npr. IP številka naprave, s katero dostopate, datum in uro dostopa, operacijski sistem in različica brskalnika, ki ga uporabljate, in ostale tehnične podatke).

Končne določbe

Če je, ali postane, katero izmed določil teh splošnih pogojev nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost drugih določb splošnih pogojev.
 
Kot uporabnika spletnega mesta EBC*L vas prosimo, da morebitne nepravilnosti in/ali kršitve te izjave o varstvu osebnih podatkov in/ali veljavne zakonodaje na spletnem mestu EBC*L nemudoma sporočite na naš naslov:
 
Atama d.o.o., Slovenska cesta 55 c, 1000 Ljubljana, info@atama.si