Izpitni centri

 

EBC*L izpit se izvaja v pristojnih izobraževalnih institucijah – izobraževalnih centrih (IC). Vsi izobraževalni centri morajo od državnega predstavništva pridobiti akreditacijo. Le-ta jim omogoča, da izvajajo priprave na EBC*L izpit ter izvajanje izpita, prav tako pa je izobraževalni center vključen v marketinške aktivnosti državnega predstavništva.

 

Pogoji, ki jih mora izpoljevati izpitni center

 

Izpite za pridobitev EBC*L spričevala lahko izvajajo izključno akreditirani izpitni centri (IC). Akreditacijo podeljuje državno EBC*L predstavništvo Slovenije, ki z izobraževalno institucijo sklene pogodbo o akreditaciji.
Prošnjo za akreditacijo lahko vložijo vse javne in zasebne izobraževalne inštitucije. Izpitni center mora biti na trgu izobraževanja aktiven vsaj 3 leta in mora mora izpolnjevati naslednja določila:

  • Izvajati izpite po zastavljenih pravilih,
  • biti sposoben ponuditi priprave na izpit in
  • razpolagati s primernimi prostori za izvajanje izpitov.

Izpitni center mora imeti za vsako lokacijo odgovornega vodjo projekta in namestnika vodje.

 

 

Kako lahko vaša organizacija postane akreditirani izpitni center?

 

Pišite nam na ebcl@atama.si, pokličite na 01/2300-868 ali izpolnite spodnji obrazec. Z vami so bomo pogovorili o možnostih akreditacije in vam zagotovili vse potrebne informacije. V primeru interesa obeh strani se izpolni prošnja za akreditacijo, kjer zainteresirana organizacija predstavi način dele.

 

Po zaključenih dogovorih se podpiše pogodba, opravi usposabljanje odgovornih oseb in nato lahko organizacija, ki postane izpitni center, začne z aktivnostmi.