Pri svojem delu sem stalno pogrešala osnovna znanja ekonomije in računovodstva, ki so se močno prepletale z mojim delovnim področjem. Dolgo sem razmišljala kako ta znanja pridobiti, ko sem na zaposlitvenem sejmu dobila informacijo o izobraževanju EBCL. takoj sem vedela, da je to to in se vpisala na izobraževanje. Predvsem me je pritegnilo dejstvo, da bom v dobrem mesecu izvedela osnove prav vsega kar potrebujem, obenem pa pridobila tudi mednarodno priznan certifikat. Snovi je veliko, vendar je v gradivu enostavno pojasnjena, ravno tako Tanja Šket čudovito predaja svoja znanja, tako da lahko tudi neekonomisti pridobimo ravno tisto kar potrebujemo. Vesela sem, da sem se odločila za to izobraževanje, zadeve so mi postale jasne in tudi v podjetju se lažje "pogovarjamo". Ocenim lahko, da je bilo to eno najkoristnejših izobraževanj, ki sem jih v svoji karieri opravila. Zelo priporočam.

Mojca Hucman, Vodja splošnih služb in tržne dejavnosti Žale d.o.o.


Z znanjem, ki sem ga pridobil z EBC*L certifikatom, sem si resnično olajšal prenekatero delo. Kot inženir, kateremu na tehnični fakulteti ne nudijo osnovnega znanja podjetništva, mi je osvojeno znanje prišlo zelo prav pri vodenju nekaterih projektov!

Aljaž Podboršek, ing. elektronike


"Moja znanja iz računovodskega in finančnega področja so bila zelo šibka, celo tako da nisem vedela kako je bilanca stanja sploh zgrajena oz. kaj prikazuje. Na izobraževanju pa smo skozi teme šli zelo sistematično, pregledno, naudušila me je tudi vsebinsko bogata literatura, ki jo razumejo tudi neekonomisti. Osebno mi je veliko pomeni individualni pristop predavateljice in prilagajanje predavanja nivoju znanja. EBC*L je po mojem mnenju 'a must'  za vsakega mladega človeka, saj ne gre le za dodatno alinejo v CV-ju ampak za uporabno znanje v katerikoli službi."

Špela Sedej, podpredsednica in vodja tržnega komuniciranja Študentske sekcije Društva za marketing Slovenije


»Evropa potrebuje ljudi, ki so sposobni sprejemati poslovne odločitve. Z evropskim spričevalom poslovnih kompetenc (EBC*L) posameznik pridobi osnovne poslovne kompetence. Ljudje, ki jih pridobijo, imajo nenadomestljiva poslovna znanja. To jih oblikuje v iskan kader in kompetenčne poslovne partnerje.«

Univ. Prof. Dr. Gerhard E. Ortner, Predsednik Kuratorija (Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa)

 


“Biti profesionalen in delaven ni več dovolj. Profesionalno delo zahteva tudi izdelavo poslovnih primerov, predstavljanje poročil in ustrezno argumentiranje. Človek mora imeti sposobnost, da se najboljše proda in svoje projekte predstavi v najboljši možni luči. Za nekaj takšnega je znanje poslovne ekonomike nujno.”

Erich Cibulka, član vodstva T-Mobile Austria


Know How poslovne ekonomike – skoraj vsakdo ga potrebuje, malokdo ga ima

“Da bi bilo naše delo še boljše glede na ekonomske smernice in da bi našim zaposlenim posredovali know how za pomembne poslovne odločitve, smo se osredotočili na poslovno izobraževanje naših zaposlenih. Njihov odziv je zelo pozitiven.”

T-Mobile


Evropsko spričevalo poslovnih kompetenc (EBC*L) – Informatika se sreča z poslovno ekonomiko

“Stroškovno zavedanje in podjetniško razmišljanje je zelo pomembno tudi za naš vodilni tehnični kader. Zaradi tega je ustvarjanje poslovnih kompetenc centralna sestavina pri razvoju naših bodočih vodilnih kadrov.”

Mag. Natascha Zöchling (odgovorna za pridobivanje vodilnih kadrov),
Raiffeisen Informatik GmbH


“V mednarodnih koncernih, kot je UNIQA skupina, so danes osnovna poslovna znanja za vodilne kadre in ljudi z visokim potencialom neizbežna. Z EBC*L certifikatom ustvarjamo skupno komunikacijsko bazo v podjetju in pri povezovanju z ostalimi državami.”

Peter Kuleff, UNIQUA Human Resources Service GmbH


“Že dolgo kitajski zmaj in indijski tiger nista več pojma absolutne gospodarske moči. V the državah imajo tudi ogromen potencial v obliki sposobnih ljudi: Indija ima več univerzitetnih absolventov kot celotna Evropa in več kot 700.000 kitajcev študira v tujini.” S temi impresivnimi številkami je Allan Barrel, profesor na Univerzi v Cambridgeu in Šangaju, orisal velik izziv, ki si ga mora Evropa zastaviti in v tej smeri nadaljevati. “Podjetništvo in poslovne kompetence igrajo odločilno vlogo. Zato je EBC*L kot motor poslovnih znanj in znanja tako zelo pomemben za Evropo.”

Profesor Alan Barrell, Univerza v Cambridgeu, Lutonu in Xiamenu


EBCL predstavlja možnost, da se tudi neekonomisti seznanimo in podučimo o ekonomiji. Verzija A mi je dala neko osnovno zanje iz poslovnega sveta, ki ga prej nisem imel.

Damjan Kolovrat, uni. dipl. sociolog


Vsebine EBC*L na enostaven in praktičen način naučijo tako tiste brez predhodnih ekonomskih znanj, kot tudi tiste z predhodno ekonomsko izobrazbo o osnovah poslovanja podjetja. Zaposleni bodo z takimi znanji izvedeli s kakšnimi vprašanji se ukvarja podjetnik, kako je podjetje zgrajeno, kaj za podjetje pomenijo stroški, itd. Podjetniki pa lahko svoje zaposlene s pomočjo EBC*L znanj pripravijo, da bodo tudi sami začeli misliti in delati bolj gospodarno.

Miha Šket, kadrovski svetovalec