EBC*L

 

 

Evropsko spričevalo poslovnih kompetenc


 

Kaj je EBC*L?

 

European Business Competence* Licence (EBC*L) je mednarodno uveljavljen certifikat poslovnih znanj, ki potrjuje, da ima imetnik osnovna znanja, potrebna za:

 

 • vstop v poslovni svet,
 • vodenje, vključno s finančnimi odločitvami,
 • finančno upravljanje in kontroliranje projektov,
 • ustanovitev in zagon novega podjetja.

 

Certifikat potrjuje poslovno upravljalsko strokovno znanje na mednarodni priznani stopnji. EBC*L se izvaja v številnih evropskih državah (med drugim tudi v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Madžarski in Nizozemski).

 

EBC*L zagotavlja najvišjo stopnjo preglednosti in je priznan s strani gospodarstva. Večje število podjetij (med njimi tudi Siemens, T-Mobile, Xerox, Bayer, Uniqa, Samsung) je integriralo EBC*L v njihove programe za razvoj zaposlenih.

 

 

Zgodovina in organizacija

 

Osnovno znanje iz ekonomike je ena od najpomembnejših sposobnosti ljudi za obvladovanje prihodnjih globalnih razvojnih izzivov. Iniciativa “Business Competence for Europe” je bila ustanovljena z namenom, da ponudi osnovna poslovna upravljalska znanja tistim, ki niso študirali poslovnega managementa. Razvila je mednarodno priznani certifikat European Business Competence* Licence, na kratko EBC*L.

 

Mednarodni center EBC*L ima sedež na Dunaju, Avstrija. Kuratorij (Board of Curators), ki je sestavljen iz znanih evropskih profesorjev poslovne ekonomike, zagotavlja akademsko in strateško vodstvo. Njegov sedež je v Paderborn-u, v Nemčiji (“Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa”).Izpiti

 

Preverjanje znanja se izvaja v obliki pisnega testa na izpitnih centrih širom Slovenije. Izobraževanje ni pogoj za pristop k izpitu, je pa priporočljivo. Kandidati, ki uspešno opravijo izpit, prejmejo mednarodno priznan EBC*L certifikat mednarodnega EBC*L centra in Kuratorija.

 


 

Usposabljanja


Usposabljanja so ponavadi organizirana v trajanju 20 ur in so kombinirana s samostojnim delom doma. Značilnosti, ki postavljajo kvaliteto našim usposabljanjem in uspešno osvojenemu znanju kandidatov so:

 • na usposabljanjih je največ 20 udeležencev;
 • cilj usposabljanj je razumeti vsebino ter jo znati uporabiti v praksi;
 • predznanje ni potrebno;
 • zaradi majhnosti skupin in prilagojenega progama, heterogenost skupin ne povzroča težav;
 • za organizirane skupine v podjetjih so usposabljanja prilagojena dejavnosti podjetja in njihovim potrebam;
 • usposabljanja so sestavljena iz pregleda teorije, uporabe znanja v praksi, reševanja problemov ter dela v skupinah;
 • udeleženci imajo na voljo uporabna gradiva ter mentorsko podporo ves čas usposabljanj.Predstavništvo za Slovenijo

 

Nosilec licence za EBC*L v Sloveniji (EBC*L Representation Slovenia) je Atama agencija za zaposlovanje, d.o.o., Slovenska cesta 55c, Ljubljana.


Kontakt

 

Atama d.o.o.

Slovenska c. 55c

1000 Ljubljana


E-mail: ebcl@atama.si

Tel: 01 23 00 868

 

www.atama.siVšečkajte nas na Facebooku